Çeşmenin Çeşmeleri - Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

Çeşmenin Çeşmeleri

ÇEŞME'NİN ÇEŞMELERİ

 Ahmetoğlu Hacı Memiş Ağa Çeşmesi   ( Ömer Ağa )

1837 yılında yaptırılmış. Kare planlı ve iki cephelidir. Yakın zamanda bir onarım geçirmiştir. Kitabesi sağlamdır. Bağlar Çarşı Caddesi üzerinden 1021 sokağa girdiğinizde 1008 sokak köşesinde bu çeşmeyi bulabilirsiniz.

Hamaloğlu veya Hafize Rabia Hatun Çeşmesi

1851 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı ve üç cepheli olarak kesme taştan yapışmıştır. Kitabesi bulunan üç cepkesinde de çoğunlukla andezit kullanılmıştır. Sarnıç girişinin olduğu çephesine çeşme ve yalak konmamış ve bu cephede çoğunlukla daha gösterişsiz bir malzeme kullanılmıştır. Kubbeye, kesme taştan "S" profilli güzel bir saçaklıktan geçilir. Çeşmenin doğu ve kuzey cephesi oldukça harap bir durumda olup; bir kısmı çökmüştür. Bu çeşme Maraş sokağı üzerinde  Çeşme mezarlığı köşesinde bulunmaktadır.         

Şerif Ağazade Seyyidi Hasan Ağa Ailesi Hacı Salihe Çeşmesi

1800 yılında yaptırılmıştır. Tek cephelidir. Çeşmenin yeri, yakın zamanda değiştirilmiş, bu sırada yer darlığı ve işlevsizliği de göz önünde bulundurularak yeniden kurma çalışmalarında beşik tonoz örtülü sarnıç küçültülmüş ve sivri tonoz yapılmıştır. Kırmızı kumtaşı ile inşa edilmiştir. Çeşme nişi sivri kemerlidir. Kitabesi sağlamdır. Bu çeşme Kale önü Liman girişindeki kavşakta yer aldığından Çeşme'ye gidenlerin aşina olduğu bir çeşmedir.

 Kitabesiz  ve Hayrat

Sağda görülen çeşme İnkilap Caddesi üzerinde yer alan çarşı bitiminden Maraş sokağa girildiğinde 2035 sokağın köşesinde bakkalın yerinde yeralmakta iken anlaşılmayan bir nedenle Çiftlikköy yolu üzerinde Feribot iskelesi karşısına taşınmış. Taşıma sırasında kitabesi kaybolduğu için ne zaman ve kim tarafından yapıldığı belli değildir. Eski yerindeki bakkalın bulunduğu binanın sahibi Hüseyin Gören ise çeşmenin hatırasına kapı girişine solda görülen çeşmeyi yaptırmış.            

Kabadayı Çeşmesi

1883 yılında yaptırılmıştır. İki cepheli olarak, dikdörtgen planlı ve kesme taştan inşa edilmiştir. Çeşme ve yalakların bulunduğu iki cephesinin  köşeleri yuvarlatılmış ve buralara da küçük birer çeşme için, ince işçilik ürünü mermer aynalar yerleştirilmiştir. Ana cephelerde yer alan çeşme nişlerinin üzerindeki dilimli sivri kemerlerde, dönüşümlü olarak damarlı kırmızı ve beyaz  mermerler kullanılmış ve çeşmenin cepheleri zenginleştirilmiştir. Kitabesi sağlamdır. Kubbbeye geçişten önce olması gereken saçaklı kısmı ise yıkılmıştır. Kabadayı sokak üzerinde 1043 sokak köşesinde yer almaktadır.

 

Kandıra Çeşmesi

Gösterişsiz bir yol çeşmesi görünümünde olan bu çeşme İzmir otobanının girişinde Koçaroğlu Ticaretin önünde bulunmaktadır. Söğüt ağaçları arasında gizlenmiş konumdaki çeşmenin kitabesinde Bende-i mu'arrifâ Ahkar-ı ziyâ. 1282 -Yol gösterenlerin kölesi ve ışığın en kudretsizi (burada "kudretsiz" değersiz anlamında bir tevazu göstergesi) Yıl: 1865 yazmaktadır.

Kaymakam Sadık Bey Çeşmesi

1886 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı ve dört cepheli olarak andezit kesme taştan inşa edilmiştir. Kesme taştan "S" profili saçağı yer yer dökülmüştür. Köşeleri, ana yapıya bitişik yarım paye şeklinde düzenlenmiştir. Günümüzde Haci Memiş Suyu şebekesine bağlandığı için sarnıcı işlevini yitirmiştir. Kitabesi ise sağlamdır. Turgut Özal caddesi tarafından Bağlar Çarşı caddesi girişinde yer almaktadır.

Kitabesiz

Diğer çeşmeler ile aynı dönemde yapıldığı anlaşılan bu çeşmenin kitabesi olmadığından kim tarafından yapıldığı belli değildir. Açıkhava tiyatrosu karşısında 2042 sokak ile 2051 sokak köşesinde bulunmaktadır.

Maraş Çeşmesi

1824 yılında yaptırılmış. Köşeleri, yuvarlatılmış kare planlı ve dört cephelidir. Kubbeli örtüye, kesme taştan "S" profili bir saçakla geçilir. Genellikle tüf, çeşme nişleri üzerindeki dilimli sivri kemerlerde ise kırmızı kumtaşı kullanılmıştır. Yuvarlatılmış olan köşelere de küçük birer niş içine çeşmeler yerleştirilmiştir. Dört cephesinde de kitabesi yer alır. Ayrıca batı ve güney cephesi arasındaki köşede yer alan küçük nişin üzerinde yapım tarihinin de yazıldığı küçük bir kitabe vardır. Maraş sokak üzerinde 2032 sokak köşesinde yer almaktadır.

Mehmet Kethuda Çeşmesi

1738 yılında yaptırılmıştır. Tek çepheli olarak kesme taştan yapılmış, yakın zamanda bir onarım geçirmiş ve yönü değiştirilmiştir. Hacı Memiş suyu şebekesine bağlandığı için sarnıcı iptal edilmiştir. Kitabesi ise sağlamdır. Maraş çeşmesi karşısındaki 2009 sokakta, 2015 sokağın köşesinde yer almaktadır.

 Memiş İbn-i Ahmet Çeşmesi

1798 yılında yaptırılmıştır. Tek çephelidir. Çeşme nişi sivri kemerlidir. Hacı Memiş suyu şebekesine bağlıdır. Kitabesi sağlamdır. Bu çeşme de Mehmet Kethuda çeşmesi ile aynı sokak üzerinde 2002 sokağın köşesinde bulunur. Üzerinde ev vardır.

Kitabesiz

Çeşme Ilıca yolu başlangıcında Migros yakınında yer alan bu çeşmenin kitabesi olmadığından kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Mimar Mehmed Çeşmesi

Çeşme Kalesi içinde yer alan bu çeşmeyi, 16. yüzyılda II Beyazıd tarafından kalenin yenilenmesi sırasında Mimar Muallimoğlu Muhammed (Mehmed) tarafından yapıldığı çeşme üzerindeki plaketten anlaşılmaktadır.

Murabutzade Hüseyin Kaptan Çeşmesi

 Kitabesinde; "Sahib-ül Hayrat el Hesenat Murabutzade El Hacı Hüseyin Kaptan ve  Sahi-bül Hayrat el Hesenat Ayşe Hatun Saliha Mustafa bin Şabanzade" yazan çeşme kayıtlara geçmemiştir. Yapım tarihi 1697 olan bu çeşme, Çarşıya inen sokaklardan biri olan 2008 (Keskin) sokak ile 2006 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır.

Şekerci Çeşmesi

Mehmet Kethuda çeşmesinden 2015 sokağa girip devam ettiğinizde karşınıza gelen  evin önünde  bu çeşmeyi  bulabilirsiniz. Kitabesinden 1717 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Marifi Dergahı Şeyh Yusuf  Efendi Çeşmesi

Üzerinde kitabesi olmadığı için yapım tarihi bilinmeyen bu çeşme tek cepheli olup; sade bir işçiliğe sahiptir. Bağlar Çarşı Caddesi üzerinde, Kaymakam Sadık Bey çeşmesine yakın bir  yerde bulunan bu çeşmenin kaldırım yenileme çalışmaları sırasında yalağı kapanmış ve musluğu yer hizasında kaldığından kullanılmamaktadır.

Kitabesiz

Açık hava tiyatrosunun karşı sırasında, 2051 sokak girişinde, 2046 sokak ile kesiştiği köşedeki boş arsa içinde yer alan bu çeşme harap durumda olup; çevreden alınan bilgiden 60 lı yıllarda kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Halk Çeşmesi

Şehit Teğmen Ali Rıza Sağırbay Caddesi üzerinde yer alan bu çeşmenin yakın zamanda yapıldığı, tarihi bir özelliği olmadığı belirtilmiş olup; şehir şebekesine bağlı ve kullanılır durumdadır

Yeni Belediye Çeşmesi

Açık hava Tiyatrosu karşısındaki 2046 sokak da yer alan bu Çeşme Belediyesi tarafından yakın zamanda yapılmış bir semt çeşmesidir.